• Slide1.png
 • slide4.png
 • slide10.png
 • slide11.png

Clubregelement Jibjung Taekwondo VZW

Gedrag en discipline

 • 1-      Tijdens de trainingen wordt van de atleten verwacht dat ze zich respectvol gedragen, dit zowel naar de trainer toe als naar de andere atleten.
 •          Atleten die de les storen zullen daarop aangesproken worden en er wordt verwacht dat zij hun gedrag daarna bijsturen.
 • 2-      Racisme en discriminatie worden niet geduld. Taekwondo is er voor iedereen, ongeacht kleur, ras, geslacht, godsdient of geaardheid.
 • 3-      Vechtpartijen  in en ook buiten de club zijn niet toegestaan. De licentie van de atleet kan bij dit soort onregelmatigheden ingetrokken worden.
 • 4-      De algemene voertaal in de club is nederlands, behalve bij het gebruik van koreaanse termen die eigen zijn aan de sport. Alle correspondentie verloopt ook in het nederlands.
 • 5-      Het gebruik van drugs of alcohol voor of tijdens de training is strikt verboden. Mensen onder invloed zullen niet toegelaten worden op de training
 • 6-      Ouders mogen de les bijwonen, alhoewel wij dit niet aanmoedigen. Zij mogen zich echter niet mengen met het verloop van de training.
 • 7-      Er wordt verwacht dat de leden stipt aanwezig zijn voor de training. Wanneer iemand dan toch te laat komt, moet deze zich eerst melden bij de trainer.
 • 8-      Waardevolle voorwerpen blijven het liefste thuis. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
 • 9-      Er wordt van iedereen verwacht dat ze zich gedragen naar de geest van taekwondo. Hierbij staan hoffelijkheid, discipline en respect centraal.

Kleding en toebehoren

 • 1-      De voorgeschreven kleding is een witte dobok met daaronder een wit tshirt voor alle keupgraden. Zwarte gordels mogen een zwart tshirt dragen.
 •          Wanneer schoentjes worden gedragen , zijn enkel de schoenen specifiek geschikt voor taekwondo toegelaten in combinatie met witte sokken
 • 2-      Vanaf 8e kup is het nodig om arm- en beenbescherming, kruisbescherming en een pantser aan te schaffen en te dragen wanneer dit gevraagd wordt.
 •          Voor de +12 groep komt hier nog een helm bij. Bescherming mag ten allen tijde vroeger aangeschaft worden.
 • 3-      Er worden tijdens de training geen sieraden gedragen. De enige uitzondering is pas geschoten oorbellen, deze dienen dan afgeplakt te worden.
 • 4-      Lang haar dient samengehouden te worden met een haarbandje. 

Ethisch sportklimaat

 • 1-      Indien er problemen ontstaan zijn op training zijn de trainers het eerste aanspreekpunt. Als dit echter door omstandigheden niet mogelijk/wenselijk is kan een vertrouwenspersoon worden gecontacteerd. Dit kan persoonlijk of via het mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (man) of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (vrouw). De vertrouwenspersonen worden kenbaar gemaakt op de website.

   

Medisch en hygiëne

 • 1-      Blessures of onregelmatigheden moeten vóór de training aan de trainer gemeld worden. Als een atleet een blessure oploopt tijdens de training moet hij aan de trainer een formulier vragen voor de verzekering.
 • 2-      Ieder lid brengt een flesje water mee voor iedere training. Het drinken is enkel toegelaten op de tijdstippen die de trainer aangeeft. Sportdranken worden in de trainingszaal niet toegestaan.
 • 3-      Nagels van handen en voeten moeten kortgehouden worden, dit om verwondingen te voorkomen. Doordat op blote voeten wordt getraind is enige voethygiëne wenselijk.
 • 4       Voor en na de training is het verplicht om de handen grondig te ontsmetten. 

   

Lidgeld

 • 1-      Nieuwe leden mogen zonder verdere verplichting gratis aan 4 trainingen deelnemen. Hierna dient men zich in te schrijven en het lidgeld binnen de 14 dagen te vereffenen.
 • 2-      Een nieuw taekwondojaar start in september. Het lidgeld en het bedrag voor de verzekering dient jaarlijks uiterlijk tegen 25 september betaald te zijn.
 • 3-      Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het lidgeld.
 • 4-      Alle betalingen dienen steeds te gebeuren via overschrijving op naam van JIBJUNG TAEKWONDO, rekeningnummer BE22 7360 3647 0347
 • 5-      Indien een nieuw lid start midden in het seizoen, wordt het lidgeld pro rata per maand berekend. Vb start in januari : 6 maand x 13 euro
 • 6-      Na de inschrijving moeten alle documenten en betalingen in orde gebracht worden binnen de 2 weken, anders kan de toegang tot de training geweigerd worden.
 • 7-      Betaalde lidgelden en verzekeringen kunnen nooit terug geëist worden en blijven eigendom van de club.

Privacy

 • De privacyverklaring wordt meegegeven bij inschrijving en is ook terug te vinden op de website (jibjung/downloads)
 • Tijdens de trainingen of andere activiteiten van de club is het mogelijk dat er algemene foto’s of filmpjes worden gemaakt. Deze kunnen op websites, nieuwsbrieven, facebook,… gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Het kan ook dat er beelden gemaakt worden waarbij uw kind nadrukkelijker in beeld komt. Uw toestemming om dit beeldmateriaal te publiceren wordt ieder jaar opnieuw gevraagd. Deze kan ten allen tijde herroepen worden door een eenvoudige mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • image
 • image
 • image    
 •        
 •         
 • image

Adres

Jibjung taekwondo VZW 

ondernemingsnummer : 0693.982.738

Geestbeekweg 21   3210 Lubbeek

Hoofdtrainer: Tamsin Kristof   0476 60 85 79

E: info@jibjung.be

Rekening nummer: BE22 7360 3647 0347

Fotos